Diabetes en injecteren van insuline

 

Algemene informatie:

Vanaf niveau 3: Wil je je kennis over diabetes en je vaardigheid met bloedsuiker meten en injecteren van insuline opfrissen, dan is deze cursus iets voor jou. Voor HZW: Deze cursus biedt je de mogelijkheid een tijds- en plaatsgebonden bekwaamheidsverklaring te verkrijgen voor deze voorbehouden handeling. In deze cursus diabetes en subcutaan injecteren leer je je kwalitatief goed voor te bereiden op alle aspecten met betrekking tot deze voorbehouden handeling. Je organisatie beslist uiteindelijk of je in aanmerking komt voor een tijds- en plaatsgebonden bekwaamheidsverklaring. Het certificaat van deze cursus is één jaar geldig. Ieder jaar herhaal je de theorie- en praktijktoets.

 

Diabetes en injecteren insuline:

Studieduur:                       

Startdatum:                 

Kosten:                   

Vooropleiding:       

Certificaat: 

Locatie:          

 

Programma:

Niveau 2 en hoger: De training wordt afgesloten met een theorietoets (kennis en inzicht). Wanneer deze met minimaal een 9 is behaald, wordt een praktijktoets afgenomen volgens Vilans observatieformulier (toepassen). De cursus is ook voor niveau 2 (HZW) toegankelijk, mits je werkgever akkoord gaat. Kijk ook hieronder bij aanvullende eisen. 

Dagdeel 1: Beroepshouding en anatomie van cellen, weefsels en orgaanstelsels
Dagdeel 2: Medicatie verantwoording en veiligheid en anatomie van spijsverterings- en hormoonstelsel
Dagdeel 3: Bloedsuiker meten en pathologie diabetes mellitus
Dagdeel 4: Theorie injecteren, hormonen, stoornissen en verschijnselen
Dagdeel 5: Practicum injecteren, diagnose en behandeling van diabetes
Dagdeel 6: Complicaties en leefregels
Dagdeel 7: Voorlichting en instructie leefregels
Dagdeel 8: Eerste hulp bij hypo/hyper
Dagdeel 9: Oefentoets, go-no go voor de toetsing
Dagdeel 10 en 11: Theorie- en praktijktoets

 

Aanvullende eisen voor niveau 2:

  1. Praktijkbegeleiding door een ervaren BIG geregistreerde verpleegkundige of een arts en afgetekend op zelfstandig niveau.

  2. Een tijds- en plaatsgebonden Bekwaamheidsverklaring verstrekt door een ervaren BIG geregistreerde verpleegkundige of een arts en erkend door de organisatie waar de HZW’er werkzaam is.

  3. Evaluatie van de kennis van de kandidaat en daarmee de geldigheid van het certificaat vindt als volgt plaats:                             

 

   a. Educational gaming met kennisvragen en enkele praktijkervaringsvragen en

   b. Bekwaamheidsverklaring ingevuld door een ervaren BIG geregistreerde verpleegkundige of een arts en erkend            door de organisatie waar de HZW’er werkzaam

       is (wordt jaarlijks gestuurd naar organisatie waar kandidaat bij werkt)

   c. Herhaal theoretische toets en een praktijktoets (zolang de kandidaat nog geen volledig afgesloten VIG opleiding

        heeft)

   d. Voor onderdelen a t/m c worden kandidaat en organisatie door Zorgcampus online dan wel per email  

       automatisch op de hoogte gehouden.

  1. 1x per kwartaal wordt een serious (educational) gaming spel ingeladen op de mobiel (smartphone) van de kandidaat om de kennis te blijven toetsen en up-to-date te houden (4 x per jaar wordt dit spel gespeeld). Bij geen smartphone krijgt de kandidaat een  mail om het Educational Game webbased op de Zorgcampus site te gaan spelen. Eindvragen in de educational game zijn: Heeft kandidaat zelfstandig injecties gegeven afgelopen kwartaal? Hoeveel injecties heeft kandidaat het afgelopen kwartaal gegeven? Hoeveel prikaccidenten afgelopen kwartaal? Heeft het afgelopen kwartaal  nog een steekproef naar de bekwaamheid van de kandidaat dan wel bekwaamheidsbegeleiding plaatsgevonden van een ervaren BIG geregistreerde verpleegkundige of een arts? Is deze bekwaamheid erkend door de organisatie waar de HZW’er werkzaam is? De scores en beantwoordde vragen uit dit spel worden webbased bijgehouden in de persoonlijke pagina van de kandidaat en vormen een onderdeel bij de beoordeling van de geldigheid van het certificaat van de kandidaat.

  2. 1x per jaar dient kandidaat een herhaal theoretische toets en een praktijktoets (zolang de kandidaat nog geen volledig afgesloten VIG opleiding heeft) af te leggen. Als kandidaat niet ingaat op de uitnodiging vervalt het certificaat van de kandidaat. Uitnodiging volgt vanuit Zorgcampus.

 

Indien de herhaal toetsen onvoldoende worden gemaakt vervalt de bekwaamheid voor deze voorbehouden handeling. Deze kan opnieuw worden verkregen door herhaling van de cursus en de toetsen: theorietoets, praktijktoets en afgetekend in praktijk.

 

Data/Tijden:

11 dagdelen | 1x per 14 dagen 

Klik hier om je in te schrijven!

 

 

 

11 dagdelen

flexibel

€ 795,-

vanaf HZW (niveau 2)

Ja

Zorgcampus Rotterdam