Verzorgende-IG voor ZZP'ers

Startdatum 19 januari 2020

Algemene informatie

ZZP'ers die werkzaam zijn op niveau 2 dreigen tussen wal en schip te vallen: bemiddelingsbureaus eisen van hen een diploma op niveau 3, maar scholing en stage kost kostbare werktijd. Wil je op een efficiënte én leuke manier de BBL opleiding Verzorgende IG volgen? Zorgcampus Rotterdam heeft een traject op maat ontworpen. Na een uitgebreide intake, bieden we je een opleiding op maat, geheel aangepast aan jouw ervaring en niveau: lessen en begeleiding waar nodig, zelfstudie waar mogelijk. Voor ZZP'ers is deze opleiding dé oplossing voor het volgen van een opleiding met een minimum aan inkomstenderving. Zorgcampus Rotterdam zorgt zo nodig voor de praktijkbegeleiding op je werk. 

 

Opleiding Verzorgende-IG voor ZZP'ers (Crebo 2565 niveau 3)

Studieduur:

 

Kosten:           

Vooropleiding: 

Diploma:           

Het programma

Blok 1: CanMedsrollen en persoonlijke zorg

Blok 2: Ziekteleer en verpleegtechnische handelingen, EHBO en risico's

Blok 3: Het Zorgproces; methodisch werken, wetgeving in de zorg, verzorgend redeneren

Blok 4: Professioneel handelen in de zorg: kwaliteit en deskundigheid

Tijden/Data:

Een dag per 2 weken, 09.30uur tot 16.30 uur op onze locatie in Rotterdam

Diploma:

Na diplomering ontvang je een erkend MBO-diploma Verzorgende-IG

Interesse? Meld je aan voor een intake. Klik hier.

12 - 15 maanden (één dag per 2 weken naar school in Rotterdam)

lesgeld € 3.900,--, exclusief licenties en examens, aftrekbaar van de belasting en mogelijkheid om in termijnen te betalen. 

Minimaal VMBO diploma.

Erkend MBO niveau 3 diploma