Inburgeren

Algemene informatie:

Zorgcampus is een kleinschalige school voor opleidingen in de zorg en ook voor inburgeren. We hebben een leuk programma opgezet waarin je veel gesprekken voert. Wat je geleerd hebt kun je gelijk gebruiken: in de winkel, op straat, in het openbaar vervoer, op werk, aan de telefoon, op het schoolplein.

We helpen je graag met je opleidingskeuze of beroepskeuze voor na je inburgering.

Leren moet leuk zijn. Jij staat centraal. Je leert met boeken, met internet en door te doen! Niet alleen op school maar ook thuis. Wij zijn kleinschalig en hebben aandacht voor iedereen. Wij luisteren naar wat jij wilt leren en ook hoe jij wilt leren. We helpen je als het moeilijk is en zorgen dat je goed voorbereid bent voor de examens. We werken met groepen van 11 tot 15 deelnemers.

 

General information:

Zorgcampus is a school built on a human scale for education in healthcare and integration. We have set up an engaging program in where you will have many practical conversations in Dutch. You can immediately use what you learned: in the shop, on the street on public transport, at work, on the phone or at the schoolyard. We are more than happy to help you with your educational or career choice after your Dutch integration course has ended.

Learning must be fun. You are our main focus. You learn with books, with the internet and by doing! Not only at school but also at home. We pay attention to everyone. We listen to what you want to learn and also how you want to learn. We help you when you are having difficulties and ensure that you are well prepared for the exams. We work with groups of 11 to 15 participants.

 

Inburgeren / integration 

INBURGEREN 

Informatie in het Nederlands

Als u van buiten de EU komt moet u inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn.

Bij Zorgcampus kun je terecht voor de volgende cursussen:

- Nederlands A1 niveau 
- Nederlands A2 niveau 
- Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) 

- Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt  (ONA)

Meer informatie

 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Informatie in het Nederlands 

INTEGRATION

Information in English

If you come from outside the EU, you must integrate. You have 3 years to integrate. This is the integration period.You can go to Zorgcampus for the following courses:

-Dutch A1 level
- Dutch A2 level
-Knowledge of Dutch Society (KNM)
- Orientation on the Dutch Labor Market (ONA)

More information 

 

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Information in English