Signalering ouderenmishandeling

 

Algemene informatie:

Ouderen zijn kwetsbaar en kunnen met mishandeling te maken hebben. Dit kan gebeuren door de eigen kinderen (oudermishandeling) of door mantelzorgers of zorgverleners (ouderenmishandeling). Nu ouderen steeds langer thuisblijven en afhankelijk zijn van mantelzorgers is de prognose dat dit aantal toe zal nemen. Het gaat om geestelijke, lichamelijke en seksuele mishandeling, maar ook om financiële uitbuiting.  Zorgverleners die met ouderen werken zijn vaak de eerste die signalen van mishandeling kunnen oppakken en tijdig actie kunnen ondernemen. In deze cursus leer je de signalen herkennen, wat daarmee te doen en het hanteren van de meldcode huiselijk geweld.

 

Signalering ouderenmishandeling:

Studieduur:                         2 dagdelen

Startdatum:                         flexibel

Punten:                                10

Kosten:                                 € 210,-

Vooropleiding:                     vanaf HZW (niveau 2)

Certificaat:                           ja (je ontvangt een certificaat bij 100% aanwezigheid)

Locatie:                                Zorgcampus Rotterdam

 

Programma:

Dagdeel 1: Oudermishandeling en ouderenmishandeling.
Dagdeel 2: Meldcode huiselijk geweld  en protocol in je organisatie. Oorzaken (her)kennen en tijdig interveniëren..
Dagdeel 3: Signalen van mishandeling, hulp inroepen bij twijfel.

Data/Tijden:

De cursus wordt gegeven op dinsdagen van 18.00 uur tot 21.30 uur